Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-14

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop een voorlopig antwoord verstrekt werd

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-854 van de heer Vandenhove d.d. 24 maart 2004 (N.) :
Oproeping bij proces-verbaal. Toepassing. Aard van de feiten. Straffen.

Een andere en oudere vorm van strafrechtelijk snelrecht betreft artikel 216quater van het Wetboek van strafvordering, ingevoegd bij de wet van 11 juli 1994. Deze procedure houdt in dat de vermoedelijke dader na zijn aanhouding bij de parketmagistraat voorgeleid wordt en in de vorm van een proces-verbaal opgeroepen wordt om voor de politierechter of de correctionele rechtbank te verschijnen binnen een termijn van minstens 10 dagen en maximum twee maanden.

Graag vernam ik dan ook van de geachte minister het aantal dossiers waarin deze procedure sinds zijn invoering is toegepast en dat per gerechtelijk arrondissement.

Tevens vernam ik graag voor deze dossiers de aard van de feiten en de straf die terzake werd uitgesproken.