Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-11

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-616 van de heer Vandenhove d.d. 20 januari 2004 (N.) :
Federale politie. ≠ Fysieke paraatheid.

Op 30 april 2003 verscheen er in het Belgisch Staatsblad een ministeriŽle omzendbrief GPI 37 van 9 april 2003 betreffende de sportactiviteiten in de politiediensten (C-2003/00139).

Het Nationaal Syndicaat van het politie- en veiligheidspersoneel (NSPV) stelt dat de fysieke paraatheid van de politiemensen sedert de politiehervorming verminderd zou zijn, enerzijds omdat zij hun conditie op eigen initiatief, buiten de diensturen, moeten onderhouden en anderzijds omdat de sportieve proeven bij de aanwervingsexamens zouden versoepeld zijn.

Deelt u de mening van het NSPV ?

Bent u van plan hier al dan niet iets aan te doen ?