Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-6

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Volksgezondheid

Vraag nr. 3-422 van de heer Vandenhove d.d. 7 november 2003 (N.) :
Medische en/of cosmetische proeven. Gebruik van dieren.

In 2002 werden in Belgie 655 217 dieren gebruikt voor medische en/of cosmetische proeven. Dit is een stijging met 6 % ten opzichte van 2001. Voor het eerst stijgt echter ook het aantal proeven op levende dieren.

Van 1996 tot 2001 kon een halvering worden vastgesteld van het aantal dieren dat wordt gebruikt voor experimentele doeleinden. Het laatste jaar echter neemt het gebruik van proefdieren opnieuw snel toe.

Samen met de dierenrechtenorganisatie GAIA vrees ik dat, indien er vanuit het beleid geen maatregelen worden getroffen, het inzetten van dieren voor proeven, en dan vooral voor cosmetische doeleinden, verder exponentieel zal blijven toenemen.

Daarom zou ik terzake de geachte minister willen vragen welke maatregelen zijn beleid in petto heeft om het zinloos en ongemotiveerd gebruik van dieren voor experimentele doeleinden aan banden te leggen.