Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-1

BUITENGEWONE ZITTING2003-2004

Vragen waarop een voorlopig antwoord verstrekt werd

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Justitie

Vraag nr. 3-256 van de heer Vandenhove d.d. 11 september 2003 (N.) :
Milieuwetgeving. Overtredingen. Seponeren van processen-verbaal.

Uit cijfers van de Vlaamse Milieu-inspectie blijkt dat ongeveer tweederde van processen-verbaal die worden opgesteld voor overtredingen op de milieuwetgeving, niet leidt tot vervolging.

Meer nog, van de prioritaire processen-verbaal, opgemaakt voor ernstige milieumisdrijven, werd in 2002 zelfs 77 % geseponeerd.

De Milieu-inspectie stelt daarenboven ook vast dat op de parketten, en ook bij de politie, te weinig milieuspecialisten werken.

Bent u op de hoogte van deze cijfers van de Vlaamse Milieu-inspectie ?

Zo ja, bent u van plan om maatregelen te treffen wat de organisatie van de parketten betreft ?

Is het mogelijk mij op de hoogte te brengen van eventuele maatregelen ?