Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-2

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Volksgezondheid)

Vraag nr. 3-255 van de heer Vandenhove d.d. 11 september 2003 (N.) :
Spoedinterventies. ­ Helikopters. ­ Aantal en ontwikkelingsbeleid.

Sinds april 2003 staat er op de luchthaven van Deurne een helikopter van de dienst Belgium Air Ambulance stand-by voor dringende en levensreddende opdrachten. Dit is een privaat initiatief van Heli Shuttle dat het project luchtvaarttechnisch en financieel ondersteunt. Een aantal gemotiveerde artsen en verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen diverse Belgische spoedgevallendiensten, verlenen op vrijwillige basis hieraan hun medewerking.

De voornaamste troef van deze helikopterdienst is de snelle medische inzetbaarheid over heel België en zelfs buiten de landsgrenzen. In vele Belgische regio's kan het medisch urgentieteam (MUG) immers maar beperkt worden ingezet. Zo is er in landelijke gebieden vaak slechts één MUG beschikbaar. Dit levert soms problemen op wanneer er meerdere oproepen op hetzelfde moment binnenkomen of wanneer er meerdere MUG-teams nodig zijn bij eenzelfde ongeval. Bovendien blijkt het in de praktijk vaak moeilijk om voor dringende overbrengingen naar gespecialiseerde ziekenhuizen snel een medisch team te vinden dat die taak kan uitvoeren.

Is er al overwogen om spoedinterventies met één of meerdere helikopters in België structureel in te voeren ?

Zo ja, wat bedraagt de kostprijs hiervan en is het mogelijk mij op de hoogte te brengen van dit (deze) onderzoek(en) ?