Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 3-2

ZITTING 2003-2004

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-260 van de heer Vandenhove d.d. 11 september 2003 (N.) :
Brandweerdiensten en ziekenwagens. ­ Grensoverschrijdende samenwerking.

De huidige indeling van de brandweerkorpsen leidt tot onderlinge verschillen tussen de gemeenten. Niet enkel de kostprijs die gemeenten moeten betalen voor de brandbescherming van hun inwoners verschilt van gemeente tot gemeente, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening is niet in elke gemeente dezelfde. Zo wordt de gemeente Voeren bediend door een ééntalig Franstalige brandweer en Waalse hulpdiensten, maar wil ze ook grensoverschrijdend samenwerken met enkele Nederlandse brandweerdiensten en ziekenwagens. Die kunnen in Voeren immers sneller ter plaatse zijn.

Is het niet mogelijk om de samenwerking tussen de verschillende brandweerkorpsen te maximaliseren, en dit eventueel ook op grensoverschrijdend niveau ?

Wat is uw mening over het concrete voorstel om ook in Voeren Nederlandse brandweerdiensten en ziekenwagens te laten opereren ? Bent u van plan terzake concrete initiatieven te nemen en/of te ondersteunen ?