3-73/1

3-73/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2003

11 JULI 2003


Voorstel tot wijziging van artikel 21 van het reglement, teneinde het aantal commissieleden te verhogen

(Ingediend door de heer René Thissen)


TOELICHTING


Het resultaat van de zetelverdeling na de verkiezingen van 18 mei 2003 heeft voor de Senaat tot gevolg dat de Franstalige oppositie in onze assemblee geen stemrecht heeft in de commissies. Hierdoor blijft ze ook verstoken van aanwezigheid in het bureau en van erkenning als fractie.

Die toestand lijkt schadelijk voor de goede werking van de Senaat, die immers steunt op een gezonde wisselwerking tussen meerderheid en oppositie, zowel in de Franse als in de Nederlandse taalgroep.

Om die toestand te verhelpen, wordt voorgesteld het aantal leden van onze commissies te verhogen van vijftien tot zeventien.

René THISSEN.

VOORSTEL


Art. 21

In artikel 21-2, eerste lid, van het Reglement van de Senaat wordt het woord « vijftien » vervangen door het woord « zeventien ».

3 juli 2003.

René THISSEN.