Renť Thissen - cdH
 
Ere-Waalse volksvertegenwoordiger
 
Geboren te Henri-Chapelle op 10 september 1946

Sociaal assistent

Accountant
Bedrijfsleider

1991-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1992-1995 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
1994-1995 : voorzitter van de Belgische groep van de Interparlementaire Unie
1995-2012 : gemeenteraadslid (Waimes)
1995-1997 : eerste schepen (Waimes)
1995-2009 : lid van de Waalse Gewestraad
1995-2009 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1995-1999 : voorzitter van de raad van bestuur van de Société publique pour l'administration des bâtiments scolaires (SPABS) (provincie Luik)
1999-2004 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1999-2003 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2001-2004 : voorzitter van de CDH-fractie (vóór 22 mei 2002 : PSC-fractie) (Senaat)
2004-2009 : secretaris van de Waalse Gewestraad

Officier in de Leopoldsorde (11 mei 2003)

Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-27/1/2000 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/1/2001 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-10/1/2001 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/1/2001 Lid controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
20/1/2000-10/1/2001 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
27/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
10/1/2001-10/4/2003 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
10/1/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
10/1/2001-10/4/2003 Lid commissie voor politieke vernieuwing
10/1/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Mobiliteit" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
10/5/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
18/10/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Dotaties" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
17/7/2003-6/7/2004 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-5/2/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1/8/2003-6/7/2004 Ondervoorzitter Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
1/8/2003-6/7/2004 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
8/1/2004-6/7/2004 Lid Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
5/2/2004-6/7/2004 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
5/2/2004-6/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden