2-1535/2

2-1535/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

Verantwoording

In tegenstelling tot wat in de Kamercommissie werd beweerd door de minister van Justitie, kan niet in redelijkheid worden gesteld dat een 50/50-regeling voor het openbaar ministerie bij de bestendige militaire rechtscolleges « te streng » zou zijn. Het betreft hier immers geenszins de rechtscolleges te velde, waar de specifieke omstandigheden afwijkingen van dit beginsel kunnen toestaan.

Er mag niet uit het oog worden verloren dat het recht op een proces in een eigen taal die men begrijpt een grondvereiste is van een eerlijk proces, zodat van de bescherming die dit amendement beoogt te verlenen, onder geen beding kan worden afgeweken.

Nr. 2 VAN MEVROUW DE SCHAMPHELAERE

Art. 12

In § 2, tweede lid, na de woorden « van een kamer die zij aanwijzen », de woorden « en die tot dezelfde taalrol behoort » invoegen.

Verantwoording

Het spreekt voor zich dat de vervanging van verhinderde voorzitters geen wijziging kan aanbrengen in de taalregeling van de procedure, al was het maar om redenen van een efficiënt verloop van deze procedure.

Mia DE SCHAMPHELAERE.