Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-61

ZITTING 2002-2003

Vragen waarop een voorlopig antwoord verstrekt werd

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 2374 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 5 september 2002 (N.) :
Wet op de geesteszieken. Collocatie bij depressie en psychiatrische behandelingen.

In onze samenleving komen veel depressies voor. Depressie en de daarmee samenhangende ziektes zijn de welvaartskwaal bij uitstek van onze tijd. Steeds meer mensen worden psychiatrisch behandeld, steeds meer mensen gedwongen opgenomen met toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

1. Graag had ik van de geachte minister vernomen hoeveel mensen er sinds de inwerkingtreding van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke gedwongen werden opgenomen ?

2. Wat is de gemiddelde duur van een gedwongen opname ? Van de observatie en van het verder verblijf ?

3. Bij hoeveel mensen ging de vraag uit van de naasten van de geesteszieken, bij hoeveel van medici ?