2-290/4

2-290/4

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

12 DECEMBER 2002


Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen


AMENDEMENTEN


Nr. 11 VAN DE DAMES TAELMAN EN VAN RIET

(Subamendement op amendement nr. 4 van mevrouw Taelman)

Art. 5

Tussen het woord intercommunale en het woord verenigingen , invoegen de woorden en de interprovinciale .

Martine TAELMAN.
Iris VAN RIET.

Nr. 12 VAN DE HEER DE DECKER

Art. 15

Dit artikel vervangen als volgt :

Art. 15. Deze bijzondere wet treedt in werking op de eerste dag van de zevende maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Statsblad.

Armand DE DECKER.