Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-58

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 2210 van mevrouw van Kessel d.d. 1 juli 2002 (N.) :
Medisch begeleide voortplanting. ≠ Meerlingenzwangerschappen. ≠ Reductie. ≠ Werkgroep.

Iedereen is het erover eens dat aan medisch begeleide voortplanting de hoogste kwaliteitseisen dienen te worden gesteld, vandaar het grote belang van de zorgprogramma's in de centra voor reproductieve geneeskunde.

Desondanks tonen statistieken een hoog aantal meerlingenzwangerschappen in ons land aan. Deze brengen een dure maatschappelijke en psychische kostprijs met zich mee; naast de financiŽle gevolgen voor de patiŽnt is er een verhoogd risico op premature geboortes en een vroege mortaliteit.

Eerder antwoordde de geachte minister me dat een werkgroep voorstellen uitwerkte om het aantal meerlingenzwangerschappen te beperken. Een van deze voorstellen zou gebaseerd zijn op de bevindingen inzake de zogenaamde ę single embryo transfer Ľ, waarbij slechts een beperkt aantal embryo's wordt teruggeplaatst.

Bovendien zouden enkele vervangende middelen voor Humegon ≠ dat uit de markt is genomen ≠ gereglementeerd worden met het oog op de continuÔteit van de financiŽle vergoeding voor de gebruikers.

Welke is de stand van zaken van de werkzaamheden van deze werkgroep ? Zijn de voorstellen reeds concreter uitgewerkt ? Welke verdere timing stelt de geachte minister voorop ?

Is er reeds een besluit genomen over de financiŽle vergoeding van de vervangende producten van Humegon ?