Ingrid van Kessel - CD&V
 
Geboren te Turnhout op 11 november 1959

Licentiate in de Germaanse filologie (KULeuven)

Gewezen educatief medewerkster

1995-1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1999-2004 : lid van de Vlaamse Raad
1999-2003 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad

Ridder in de Leopoldsorde (11 mei 2003)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-13/6/2002 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
22/2/2001-10/4/2003 Lid bijzondere commissie voor bio-ethische problemen