2-686/2

2-686/2

Belgische Senaat

ZITTING 2002-2003

20 NOVEMBER 2002


Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro


VERSLAG

NAMENS DE BIJZONDERE COMMISSIE VOOR BIO-ETHISCHE PROBLEMEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER REMANS


Zie stukken nrs. 2-695/12 en 18