2-956/3

2-956/3

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

12 JULI 2002


Voorstel van resolutie over de invoering vaneen « bijzondere taks gezondheidsschade » ten laste van de tabaksverwerkende en -verdelende ondernemingen in België


AMENDEMENTEN


Nr. 3 VAN DE HEER GALAND

In punt C. de woorden « overwegende dat het betaalbaar houden van de ziekteverzekering een steeds moeilijker klus wordt » vervangen door de woorden « overwegende dat men in de ziekteverzekering een aangepast budget moet verzekeren ».

Paul GALAND.