Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-52

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen (Sociale Zaken)

Vraag nr. 1931 van mevrouw van Kessel d.d. 4 maart 2002 (N.) :
Pijncentra. Erkenning.

Federaal minister Frank Vandenbroucke voorzag vorig jaar 144 miljoen frank voor de oprichting van een twintigtal gespecialiseerde pijncentra tegen september 2001. Kan de geachte minister meedelen welke de stand van zaken is in dit dossier ?

Hoeveel centra zijn er tot nu toe erkend, en welke ?

Indien er nog geen centra zouden erkend zijn, wat is hiervan de reden ?

Welke verdere stappen zal de regering nemen voor de verdere aanpak van pijnbestrijding in de ziekenhuizen ? Komen er maatregelen op het vlak van onderwijs, opleiding, uitbouw van een algologische functie ?