2-1174/3

2-1174/3

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

30 MEI 2002


Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta


AMENDEMENTEN


Nr. 9 VAN DE HEER MONFILS

(Subamendement op amendement nr. 8 van mevrouw Pehlivan)

In het laatste lid, na de woorden vraagt de regering in te voegen de woorden met naleving van de internationale regelen .

Philippe MONFILS.