Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-44

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid

Vraag nr. 1604 van de heer Thissen d.d. 17 oktober 2001 (N.) :
Raad voor concurrentie. Banksys. Tarieven die worden toegepast ten aanzien van de handelaars.

Op donderdag 7 juni 2001 jl stelde ik u een vraag met betrekking tot de tarieven die Banksys ten aanzien van de handelaars toepast.

In uw antwoord kondigde u aan dat er binnen een periode van vijf tot zes weken een gefundeerd advies van de Raad voor concurrentie zou komen aangaande praktijken die Banksys toepast en die zouden kunnen wijzen op een situatie van dominantie.

Zou u mij kunnen zeggen welk advies de Raad voor concurrentie heeft gegeven na zijn onderzoek en welke maatregelen u denkt te nemen om ervoor te zorgen dat die praktijken minder zware gevolgen hebben voor de kleinhandelaars ?