Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-51

ZITTING 2001-2002

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1772 van de heer Thissen d.d. 11 december 2001 (Fr.) :
Recuperatie van de BTW die betaald werd in het Groothertogdom Luxemburg. ≠ Problemen waarmee Belgische ondernemers te kampen hadden.

Verschillende Belgische transporteurs hebben contact met mij opgenomen omdat ze moeilijkheden ondervinden bij het terugbetaald krijgen van de BTW die ze in het Groothertogdom Luxemburg hebben voorgeschoten.

Zij zeggen dat hun onderneming lange tijd moet wachten op de terugbetaling van de BTW die zij in het groothertogdom hebben betaald en dat dat niet het geval is met de BTW die ze in Frankrijk, Duitsland, Nederland en zelfs Zweden hebben betaald.

Als bewijs voeren die ondernemers aan dat ze geen enkel antwoord gekregen hebben op hun verzoeken om voor de jaren 1998, 1999 en 2000, en het eerste kwartaal van 2001 de door hen betaalde BTW terug te krijgen.

Mag ik u vragen om aan uw Luxemburgse collega de nodige vragen te stellen betreffende die problematiek en mij te laten weten wat hij kan ondernemen om de situatie te verbeteren ?

Antwoord : Naar aanleiding van de vraag van het geachte lid hebben de betrokken diensten van mijn departement onmiddellijk contact opgenomen met de Luxemburgse administratie die uiteraard voor deze materie bevoegd is.

Die administratie is er zich van bewust dat er zich in het verleden bepaalde problemen hebben kunnen voordoen inzake teruggave van BTW aan niet in het Groothertogdom gevestigde belastingplichtigen. Zij heeft een herstructurering van de met deze taak belaste diensten doorgevoerd door hun krachtigere informatica-middelen ter beschikking te stellen om de achterstand zo snel mogelijk in te halen en de nieuwe aanvragen binnen de door de Europese wetgeving opgelegde termijn te behandelen.

In die omstandigheden mag ervan uitgegaan worden dat de situatie zal geregulariseerd worden.