2-901/2

2-901/2

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

4 DECEMBER 2001


Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening of de ratificatie van de statuten van het Internationaal Strafhof door de lidstaten van de Europese Unie en de Staten die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER GALAND

In fine van de considerans L het cijfer « 36 » vervangen door het cijfer « 46 ».

Nr. 2 VAN DE HEER GALAND

De considerans M vervangen als volgt :

« M. overwegende dat thans nog 14 ratificaties nodig zijn voor de definitieve oprichting van het Internationaal Strafhof; »

Nr. 3 VAN DE HEER GALAND

De considerans N vervangen als volgt :

« N. overwegende dat 12 van de 15 EU-lidstaten momenteel de statuten van het Internationaal Strafhof hebben geratificeerd; »

Nr. 4 VAN DE HEER GALAND

De considerans O doen luiden als volgt :

« O. overwegende dat alle kandidaat-lidstaten van de Europese Unie de statuten van het Internationaal Strafhof hebben getekend en dat sommigen die statuten hebben geratificeerd; »

Nr. 5 VAN DE HEER GALAND

Punt 1 van het dispositief doen luiden als volgt :

« 1. er bij de 8 EU-lidstaten die het statuut van Rome nog niet hebben geratificeerd, op aan te dringen dat dit zo snel mogelijk geschiedt; »

Paul GALAND.

Nr. 6 VAN DE HEREN DUBIÉ EN DESTEXHE

In de considerans E, de woorden « dat borg staat voor de objectiviteit van een rechtscollege » vervangen door de woorden « dat borg staat voor de onafhankelijkheid van een rechtscollege ».

Josy DUBIÉ.
Alain DESTEXHE.

Nr. 7 VAN DE HEER DUBIÉ

Punt 2 van het dispositief doen luiden als volgt : « 2. de kandidaten voor de eerstvolgende uitbreiding van de Europese Unie te blijven aanmoedigen om het statuut van Rome te ratificeren; »

Nr. 8 VAN DE HEER DUBIÉ

Punt 3 van het dispositief doen luiden als volgt : « 3. de landen van het Middellandse-Zeegebied waarmee de Europese Unie na de onderhandelingen van Barcelona partnerschapsovereenkomsten heeft gesloten, te blijven aanzetten het statuut van Rome te tekenen en te ratificeren; »

Nr. 9 VAN DE HEER DUBIÉ

Punt 4 van het dispositief doen vervallen.

Josy DUBIÉ.