2-740/7

2-740/7

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

14 JUNI 2001


Wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (*)


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (stuk nr. 2-740/5).

Brussel, 14 juni 2001.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De griffier van de Senaat,

Willy HENRARD.


(*) Artikel 81 van de Grondwet.