Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-33

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1169 van de heer Thissen van 21 februari 2001 (Fr.) :
Vervoersonkosten. ≠ Aftrekbaarheid.

Elke werknemer kan binnen de wettelijke grenzen de uitgaven voor het beroepsmatig gebruik van zijn wagen als beroepsonkosten aftrekken. Die vervoersonkosten kunnen echter worden verdeeld in twee categorieŽn :

1. de onkosten voor het gebruik van de wagen van en naar het werk : een vast bedrag van 6 frank per kilometer;

2. de onkosten voor de rest van het beroepsmatig gebruik van de wagen.

Met betrekking tot die tweede categorie kan de werkgever een forfaitaire vergoeding geven die berekend is op basis van het aantal afgelegde kilometers en het fiscaal vermogen van de wagen.

Kan de geachte minister mij zeggen of die vergoeding van algemene aard is en dus betrekking heeft op alle vervoersonkosten of een beperkt karakter heeft en enkel betrekking heeft op de vergoede kilometers ? Met andere woorden, moet ze afgetrokken worden van het totaal van de vervoersonkosten (categorie 1 en 2) zoals een schadevergoeding uitbetaald door de verzekering (of het schadegeval zich nu heeft voorgedaan in het kader van het privť-gebruik van de wagen, dan wel in het kader van het beroepsmatige gebruik ervan, heeft geen belang) of van de onkosten van de tweede categorie ?