2-326/4

2-326/4

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

27 MAART 2001


Wetsvoorstel betreffende de schadeloosstelling van de slachtoffers van daden van moed


AMENDEMENT


Nr. 15 VAN DE HEER MONFILS

(Subamendement op amendement nr. 8 van de heer Monfils)

De voorgestelde 4bis aanvullen met een tweede lid, luidende :

Het bedrag vastgesteld in het eerste lid wordt aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de regels die gelden voor de wedden van de personeelsleden van de ministeries.

Philippe MONFILS.