Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-31

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 827 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 13 september 2000 (rappel van 29 januari 2001) (N.) :
Landbouwvoertuigen. — Vervoer van personen. — Wettelijke bepalingen.

In de verkeerscode zijn specifieke bepalingen opgenomen voor huifkarren. Deze karren zijn landbouwvoertuigen waarop personen worden vervoerd.

Gelden deze bepalingen ook voor het vervoer van personen op landbouwkarren die getrokken worden door een tractor ? Of zijn de bepalingen alleen maar toepasselijk voor karren die getrokken woden door paarden ? Sommige boerderijvakanties en boerderijklassen voorzien in hun programma zogenaamde akkertochten met tractor en huifkar.

Welke bepalingen van de verkeerscode gelden voor deze vervoerswijze op de openbare weg ?

Antwoord : Er moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de huifkar wordt voortbewogen door een trekdier of door een motorvoertuig.

In het eerste geval gaat het om een bespannen voertuig. Het algemeen verkeersreglement schrijft geen bijzondere verplichtingen voor op het gebied van het vervoer van personen in de huifkar voortbewogen door een trekdier.

Voor het vervoer van passagiers in een huifkar die door een (landbouw)tractor wordt voortgetrokken, moet daarentegen verwezen worden naar de bepalingen van het technisch reglement van de auto's :

Het vervoer van personen door middel van aanhangwagens is in principe verboden. Dit verbod heeft dus betrekking op aanhangwagens die door auto's worden getrokken, dat wil zeggen alle motorvoertuigen die niet beantwoorden aan de bepalingen van de bromfiets, van de motorfiets, van de drie- en vierwieler met motor.

De verbodsbepaling is echter niet van toepassing op de voertuigen of voertuigenslepen, gebezigd als attractie binnen toeristische centra, op voorwaarde dat de exploitatie ervan, door de gemeenteoverheid als openbare ontspanning wordt vergund en zij voldoen aan de voorschrijften van de gemeentelijke machtiging. Een dergelijke voertuigensleep mag met geen grotere snelheid dan 10 km per uur rijden.

Binnen deze context is het vervoer van personen door middel van een huifkar met tractor dus toegestaan.