Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-27

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 823 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 11 september 2000 (N.) :
Magistraten. ­ Taalexamens.

Uit de resultaten van de taalexamens georganiseerd doorhet Vast Wervingssecretariaat/Selor blijkt dat voor niveau 1 het aantal geslaagden voor de kennis van het Frans, voor de laatste vijf jaar, zowel procentueel als in absolute cijfers, hoger ligt dan het aantal geslaagden voor de kennis van het Nederlands.

Uit de verslagen van het Vast Wervingssecretariaat :

Niveau 1
Betreft
­
Concerne
Kennis Nederlands
­
Connaissance du néerlandais
Kennis Frans
­
Connaissance du français
Aanwezig
­
Présents
Geslaagd
­
Lauréats
Aanwezig
­
Présents
Geslaagd
­
Lauréats
1999 2 339 648 1 648 688
1998 2 006 526 1 114 504
1997 1 154 249 487 209
1996 1 896 432 1 858 649
1995 1 236 271 1 430 473
Totaal. ­ Total 8 631 2 126 6 537 2 523
(24,63 %) (38,59 %)

Voor de taalexamens voor de magistratuur (= niveau 1) blijkt integendeel dat het aantal geslaagde Nederlandstaligen lager ligt dan het aantal Franstaligen.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

Is dit te wijten aan het feit dat de taalexamens voor de magistratuur niet op eenzelfde wijze geëvalueerd worden langs Franstalige als langs Nederlandstalige zijde ?

Bij Selor word er op toegezien dat de taaalexamens op een strikt identieke wijze georganiseerd worden zowel voor de kennis van het Frans als voor het Nederlands.

Is dit voor de examens voor de magistratuur ook zo ?

Is het niet aangewezen om ook de examens voor de magistratuur te laten organiseren door Selor ?

Antwoord : Ik verwijs het geachte lid naar mijn antwoord op de parlementaire vraag nr. 247 van de heer Verherstraeten, gepubliceerd op 6 november 2000 (Vragen en Antwoorden, Kamer, nr. 50, blz. 5896).