Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-24

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 823 van mevrouw De Schamphelaere d.d. 11 september 2000 (N.) :
Magistraten. ­ Taalexamens.

Uit de resultaten van de taalexamens georganiseerd door het Vast Wervingssecretariaat/Selor blijkt dat voor niveau 1 het aantal geslaagden voor de kennis van het Frans, voor de laatste vijf jaar, zowel procentueel als in absolute cijfers, hoger ligt dan het aantal geslaagden voor de kennis van het Nederlands.

Uit de verslagen van het Vast Wervingssecretariaat

Niveau 1
Concerne
­
Betreft
Connaissance du néerlandais
­
Kennis Nederlands
Connaissance du français
­
Kennis Frans
Présents
­
Aanwezig
Lauréats
­
Geslaagd
Présents
­
Aanwezig
Lauréats
­
Geslaagd
1999 2 339 648 1 648 688
1998 2 006 526 1 114 504
1997 1 154 249 487 209
1996 1 896 432 1 858 649
1995 1 236 271 1 430 473
Totaal. ­ Total 8 631 2 126 6 537 2 523
(24,63 %) (38,59 %)

Voor de taalexamens voor de magistratuur (= niveau 1) blijkt integendeel dat het aantal geslaagde Nederlandstaligen lager ligt dan het aantal Franstaligen.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

Is dit te wijten aan het feit dat de taalexamens voor de magistratuur niet op eenzelfde wijze geëvalueerd worden langs Franstalige als langs Nederlandstalige zijde ?

Bij Selor wordt er op toegezien dat de taaalexamens op een strikt identieke wijze georganiseerd worden zowel voor de kennis van het Frans als voor het Nederlands.

Is dit voor de examens voor de magistratuur ook zo ?

Is het niet aangewezen om ook de examens voor de magistratuur te laten organiseren door Selor ?