Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-21

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 729 van de heer Devolder d.d. 15 juni 2000 (N.) :
Hulp van derden. ≠ Diverse vormen van tegemoetkoming.

De federale regering voorziet in diverse tussenkomsten in kosten van afhankelijkheid om mensen toe te laten maximaal te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Voor bejaarden wordt voorzien in de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, voor gehandicapten in de integratietegemoetkoming en voor chronische zieken werd voorzien in een forfaitaire tegemoetkoming van 10 000 frank per jaar en een verhoging van de uitkering voor invaliden met gezinslast die hulp van derden behoeven met 2 000 frank per maand.

Graag vernam ik van de geachte minister een antwoord op volgende vragen :

1. Hoeveel mensen genoten van de uitkering hulp aan bejaarden onderverdeeld in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel voor de jaren 1997, 1998 en 1999 ?

2. Hoeveel mensen genoten van de integratietegemoetkoming voor gehandicapten onderverdeeld in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel voor de jaren 1997, 1998 en 1999 ?

3. Hoeveel mensen met een chronische ziekte ontvingen een forfaitaire tegemoetkoming van 10 000 frank per jaar onderverdeeld in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel voor de jaren 1998 en 1999 ?

4. Hoeveel invaliden met gezinslast die beroep doen op hulp van derden ontvingen een verhoogde uitkering onderverdeeld in Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel voor de jaren 1998 en 1999 ?

Antwoord : In antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid vooraf mee dat de punten 1 en 2 onder de bevoegdheid vallen van de minister van Maatschappelijke Integratie.

Wat betreft de punten 3 en 4 kan ik het volgende meedelen.

3. Het aantal personen die een forfaitaire tegemoetkoming van 10 000 frank hebben bekomen :

1998 : 26 420 personen;

1999 : 53 835 personen.

De reglementering met betrekking tot deze forfaitaire tegemoetkoming werd ingevoerd op 1 juni 1998.

De gegevens met betrekking tot de regionale verdeling zijn gedeeltelijk beschikbaar voor het dienstjaar 1998 en niet beschikbaar voor het dienstjaar 1999.

Hierna volgt de regionale verdeling van het aantal personen op basis van de woonplaats van de patiŽnt voor het dienstjaar 1998 (gedeeltelijke gegevens) :

Aantal In %
Vlaanderen 11 360 54,75
WalloniŽ 6 219 29,97
Brussel 3 170 15,28
Totaal 20 749 100,00

(*) 5 671 personen konden niet verdeeld worden tussen de diverse regio's.

4. Aantal invaliden met gezinslast die een forfaitaire uitkering ę hulp van derden Ľ krijgen voor het jaar 1999.

Algemene regeling

Gewest Aantal
Vlaams Gewest 1 558
Waals Gewest 1 132
Brussel 162
Onbekend 18
Totaal 2 870

De cijfers voor 1998 zijn niet beschikbaar.