2-12/2

2-12/2

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

28 MAART 2000


Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding


AMENDEMENT


Nr. 1 VAN MEVROUW de T'SERCLAES C.S.

Art. 2

In 1 van dit artikel het woord geslacht doen vervallen.

Verantwoording

De discriminaties van de vrouwen zijn van een andere aard dan de discriminaties die dit voorstel beoogt.

Zowel op Belgisch, Europees als op internationaal niveau gelden sedert lang specifieke bepalingen ter bevordering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. In de loop der jaren werden op verschillende niveaus maatregelen genomen die veel verder gaan dan die waarin dit voorstel voorziet, om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen af te dwingen.

De vrouwen, die de helft van de mensheid vertegenwoordigen, mogen niet op hetzelfde niveau geplaatst worden als andere groepen van slachtoffers van discriminatie. Gebeurt dit toch, dan betekent dit dat men hun bestaan ontkent.

Het advies van 7 maart 2000 van het bureau van de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen is in dit verband zeer duidelijk.

Nathalie de T'SERCLAES.
Anne-Marie LIZIN.
Paul GALAND.
Sabine de BETHUNE.