1-988/3

1-988/3

Belgische Senaat

ZITTING 1997-1998

14 JULI 1998


Wetsvoorstel tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor gemeenteraadsleden, provincieraadsleden, burgemeesters en schepenen in de openbare en de particuliere sector


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE EN DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR DE HEER PINOIE EN MEVROUW JEANMOYE


Zie stuk nr. 1-984/4