Eric Pinoie - SP
 
Eresenator
 
Geboren te Harelbeke op 4 januari 1943

Onderwijzer

Gewezen leraar

1977-1983 : kabinetsmedewerker (verscheidene nationale en gemeenschapsministers)
1983-2006 : gemeenteraadslid (Harelbeke)
1983-1984 en 1995-2003 : schepen (Harelbeke)
1984-1988 : burgemeester (Harelbeke)
1985-1987 : gecoöpteerd senator
1987-1995 : senator voor het arrondissement Kortrijk-Ieper
1987-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1990-1992 : plaatsvervangend afgevaardigde naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1992-1993 : ondervoorzitter van de Vlaamse Raad
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

Officier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)

Overleden op 16 september 2014 te Harelbeke


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-20/5/1992 Lid Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-24/3/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
20/5/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
15/10/1992-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
16/6/1994-12/4/1995 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste ComitÚs van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
27/6/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste ComitÚs van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
17/10/1995-5/5/1999 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
30/11/1995-5/5/1999 Lid AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
8/10/1996-17/12/1998 Lid Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŰ
31/3/1998-5/5/1999 Lid Werkgroep ComitÚs P & I (Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden)