S. 7-432 Dossierfiche K. 55-3087

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen
Regering A. De Croo I  

regionale verkiezingen
kiesrecht
verkiesbaarheid
organisatie van verkiezingen
administratieve formaliteit
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
regionaal parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-3087/1 Ontwerp van bijzondere wet 10/1/2023
K. 55-3087/2 Amendementen 7/2/2023
K. 55-3087/3 Verslag van de eerste lezing 21/2/2023
K. 55-3087/4 Artikelen aangenomen in eerste lezing 21/2/2023
K. 55-3087/5 Verslag van de tweede lezing 14/3/2023
K. 55-3087/6 Tekst aangenomen in tweede lezing 14/3/2023
K. 55-3087/7 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/3/2023
7-432/1 7-432/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/3/2023
7-432/2 7-432/2 (PDF) Verslag namens de commissie 31/3/2023
7-432/3 7-432/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/4/2023
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/1/2023   Indiening Doc. K. 55-3087/1
19/1/2023   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 228
21/2/2023   Aanneming in commissie (eerste lezing, verbeterd)
Zie site Kamer 55-3085/3
Doc. K. 55-3087/3
14/3/2023   Aanneming in commissie (tweede lezing, verbeterd)
Zie site Kamer 55-3085/7
Doc. K. 55-3087/5
16/3/2023   Bespreking
Integraal verslag nr. 236
16/3/2023   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 236
Doc. K. 55-3087/7
16/3/2023   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/3/2023   Overzending Doc. 7-432/1 7-432/1 (PDF)
17/3/2023   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/4/2023   Inschrijving op agenda
28/4/2023   Algemene bespreking
28/4/2023   Artikelsgewijze bespreking
28/4/2023   Stemming over het geheel: aangenomen (+41/-0/o0) Doc. 7-432/3 7-432/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/3/2023   Verzending naar commissie
31/3/2023   Inschrijving op agenda
31/3/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux
31/3/2023   Inleidende uiteenzetting door Annelies Verlinden,
minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.
31/3/2023   Bespreking
31/3/2023   Stemming over het geheel: aangenomen (eenparig)
31/3/2023   Aanneming zonder amendering
31/3/2023   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-432/2 7-432/2 (PDF)
28/4/2023   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
23/5/2023   Bekrachtiging en afkondiging
8/6/2023   Bekendmaking (54620-54621)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/3/2023
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/4/2023
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 31/3/2023
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/5/2023 8/6/2023, blz 54620-54621