S. 7-239 Dossierfiche K. 55-1787

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 16bis van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de schenkers betreft
Eliane Tillieux  

partijfinanciering
financiering van een verkiezing
gift
schenking
politieke moraal
politieke partijen
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-1787/1 Wetsvoorstel 11/2/2021
K. 55-1787/2 Zaak zonder verslag 8/3/2021
K. 55-1787/3 Tekst aangenomen door de commissie 8/3/2021
K. 55-1787/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/3/2021
7-239/1 7-239/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 19/3/2021
7-239/2 7-239/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2021
7-239/3 7-239/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/5/2021
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
11/2/2021   Indiening Doc. K. 55-1787/1
25/2/2021   Inoverwegingneming
3/3/2021   Aanneming in commissie (zonder verslag, verbeterd) Doc. K. 55-1787/2
18/3/2021   Bespreking
Integraal verslag nr. 93, pp. 46-47
18/3/2021   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 93, p. 74
Doc. K. 55-1787/4
18/3/2021   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/3/2021   Overzending Doc. 7-239/1 7-239/1 (PDF)
19/3/2021   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/5/2021   Inschrijving op agenda
21/5/2021   Algemene bespreking
21/5/2021   Artikelsgewijze bespreking
21/5/2021   Stemming over het geheel: aangenomen (+54/-0/o0) Doc. 7-239/3 7-239/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/3/2021   Verzending naar commissie
23/4/2021   Inschrijving op agenda
23/4/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
23/4/2021   Inleidende uiteenzetting
door een vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing.
23/4/2021   Stemming over het geheel: aangenomen (eenparig)
23/4/2021   Aanneming zonder amendering
23/4/2021   Vertrouwen rapporteur
voor het opstellen van een verslag
Doc. 7-239/2 7-239/2 (PDF)
21/5/2021   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 7-239/3 7-239/3 (PDF)
4/6/2021   Bekrachtiging en afkondiging
1/9/2021   Bekendmaking (93744-93745)
9/11/2021   Erratum (111574)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/3/2021
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/5/2021
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2021
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/6/2021 1/9/2021, blz 93744-93745
Errata
Op 9/11/2021, blz 111574