S. 7-147 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114, van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Guy D'haeseleer    Anke Van dermeersch    Klaas Slootmans    Leo Pieters    Adeline Blancquaert    Yves Buysse    Bob De Brabandere   

zetelverdeling
herziening van de grondwet
rechtstreeks gekozen kamer
taalgroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-147/1 7-147/1 (PDF) Herziening van de grondwet 3/3/2020
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/3/2020   Indiening Doc. 7-147/1 7-147/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/3/2020   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie