S. 7-14 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om de toegang tot energie en water te verzekeren
Bert Anciaux   

aardgas
elektrische energie
watervoorziening
gasdistributie
sociale rechten
elektriciteitsvoorziening
water
herziening van de grondwet
rechten van het individu

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-14/1 7-14/1 (PDF) Herziening van de grondwet 3/10/2019
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2019   Indiening Doc. 7-14/1 7-14/1 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/10/2019   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie