S. 6-388 Dossierfiche                  

Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact van nieuwe technologieŽn en artificiŽle intelligentie op de economie, de arbeidsmarkt in het algemeen en het welzijn van de werknemers in het bijzonder
Christophe Lacroix    Nadia El Yousfi    Latifa Gahouchi    Anne Lambelin    Karl-Heinz Lambertz    Christie Morreale    Patrick Prťvot    Simone Susskind    Christiane Vienne    Olga Zrihen    Bert Anciaux    Rob Beenders    Katia Segers    GŁler Turan    Bart Van Malderen   

robottechnologie
kunstmatige intelligentie
informatieverslag
arbeidsvoorwaarden
ethiek
automatisering
nieuwe werkvorm
arbeidsmarkt
digitalisering
werkgelegenheidsbeleid
industriŽle revolutie
afschaffing van arbeidsplaatsen
taxi
Hof van Justitie (EU)
vervoerbeleid
arbeidstijdverkorting
technologische verandering
sociale zekerheid
belastingbeleid
sociaal beleid
nieuwe technologie
economisch gevolg
effecten van informatietechnologie
sociaal welzijn

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-388/1 6-388/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 12/1/2018
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
12/1/2018   Indiening van het verzoek Doc. 6-388/1 6-388/1 (PDF)
15/1/2018   Inschrijving op agenda Bureau
15/1/2018   Verzending naar commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
15/1/2018   Verzending naar commissie voor advies
15/1/2018   Inschrijving op agenda
15/1/2018   Gedachtewisseling
over het verzoek teneinde de opportuniteit en de dringendheid ervan te bepalen (art. 66, 5e lid, 2e gedachtestreepje, van het reglement van de Senaat)
29/1/2018   Inschrijving op agenda
29/1/2018   Einde van de gedachtewisseling
over het verzoek teneinde de opportuniteit en de dringendheid ervan te bepalen (art. 66, 5e lid, 2e gedachtestreepje, van het reglement van de Senaat)
29/1/2018   Einde behandeling
29/1/2018   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Behandeling beŽindigd 15/1/2018

Kruispuntbank van de wetgeving