S. 6-388 Dossierfiche                  

Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact van nieuwe technologieŽn en artificiŽle intelligentie op de economie, de arbeidsmarkt in het algemeen en het welzijn van de werknemers in het bijzonder
Christophe Lacroix    Nadia El Yousfi    Latifa Gahouchi    Anne Lambelin    Karl-Heinz Lambertz    Christie Morreale    Patrick Prťvot    Simone Susskind    Christiane Vienne    Olga Zrihen    Bert Anciaux    Rob Beenders    Katia Segers    GŁler Turan    Bart Van Malderen   

arbeidsvoorwaarden
arbeidsmarkt
werkgelegenheidsbeleid
vervoerbeleid
belastingbeleid
nieuwe technologie
industriŽle revolutie
robottechnologie
sociale zekerheid
automatisering
afschaffing van arbeidsplaatsen
sociaal welzijn
effecten van informatietechnologie
Hof van Justitie (EU)
nieuwe werkvorm
taxi
ethiek
sociaal beleid
arbeidstijdverkorting
kunstmatige intelligentie
economisch gevolg
technologische verandering
digitalisering
informatieverslag

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-388/1 6-388/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 12/1/2018
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
12/1/2018   Indiening van het verzoek Doc. 6-388/1 6-388/1 (PDF)
15/1/2018   Inschrijving op agenda Bureau
15/1/2018   Verzending naar commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
15/1/2018   Verzending naar commissie voor advies
15/1/2018   Inschrijving op agenda
15/1/2018   Gedachtewisseling
over het verzoek teneinde de opportuniteit en de dringendheid ervan te bepalen (art. 66, 5e lid, 2e gedachtestreepje, van het reglement van de Senaat)
29/1/2018   Inschrijving op agenda
29/1/2018   Einde van de gedachtewisseling
over het verzoek teneinde de opportuniteit en de dringendheid ervan te bepalen (art. 66, 5e lid, 2e gedachtestreepje, van het reglement van de Senaat)
29/1/2018   Einde behandeling
29/1/2018   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Behandeling beŽindigd 15/1/2018