S. 6-325 Dossierfiche K. 54-1884

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten
Siegfried Bracke  

veiligheid van gebouwen
arbeidsveiligheid
parlement
regionaal parlement
paramilitaire troepen
politiecontrole
eerbiediging van het privť-leven
openbaar gebouw
recht tot betogen
nationaal parlement
beveiliging en bewaking
militair personeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 54-1884/1 Wetsvoorstel 8/6/2016
K. 54-1884/2 Amendementen 12/7/2016
K. 54-1884/3 Amendementen 8/2/2017
K. 54-1884/4 Verslag namens de commissie 17/2/2017
K. 54-1884/5 Tekst aangenomen door de commissie 17/2/2017
K. 54-1884/6 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 23/2/2017
K. 54-1884/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/2/2017
6-325/1 6-325/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/2/2017
6-325/2 6-325/2 (PDF) Amendementen 13/3/2017
6-325/3 6-325/3 (PDF) Advies van de Raad van State 31/5/2017
6-325/4 6-325/4 (PDF) Amendementen 9/6/2017
6-325/5 6-325/5 (PDF) Verslag namens de commissie 19/6/2017
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
8/6/2016   Indiening Doc. K. 54-1884/1
16/6/2016   Inoverwegingneming
17/2/2017   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 54-1884/4
23/2/2017   Bespreking
Integraal verslag nr. 159, p. 44-49 + p. 123
23/2/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-2/o46)
Integraal verslag nr. 159, p. 123-124
Doc. K. 54-1884/7
23/2/2017   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
24/2/2017   Overzending Doc. 6-325/1 6-325/1 (PDF)
24/2/2017   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
16/3/2017   Externe adviesaanvraag: Raad van State
31/5/2017   Ontvangst extern advies: Raad van State
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/2/2017   Verzending naar commissie
24/2/2017   Inschrijving op agenda
24/2/2017   Uitgesteld
13/3/2017   Inschrijving op agenda
13/3/2017   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Barzin, Bert Anciaux
13/3/2017   Inleidende uiteenzetting
door de vertegenwoordiger van de heer Jan Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
13/3/2017   Algemene bespreking
13/3/2017   Commissie wenst extern advies: Raad van State
Met toepassing van artikel 63-2 van het Reglement van de Senaat zal een beredeneerd advies worden gevraagd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State
2/6/2017   Inschrijving op agenda
2/6/2017   Bespreking
2/6/2017   Interne adviesaanvraag : Juridische zaken
9/6/2017   Inschrijving op agenda
9/6/2017   Bespreking
9/6/2017   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o8)
9/6/2017   Aanneming zonder amendering
19/6/2017   Inschrijving op agenda
19/6/2017   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Caduc  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/2/2017
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/3/2017, 2/6/2017, 9/6/2017, 19/6/2017