S. 5-94 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken
Sabine de Bethune    Cindy Franssen   

gelijke behandeling van man en vrouw
officiŽle statistiek
motie van het Parlement
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gendermainstreaming
rechten van de vrouw
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-94/1 5-94/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/9/2010
5-94/2 5-94/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 10/5/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/9/2010   Indiening Doc. 5-94/1 5-94/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
10/11/2010   Inschrijving op agenda
10/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes
10/11/2010   Interne adviesaanvraag: Adviescomitť voor gelijke kansen
10/11/2010   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomitť voor gelijke kansen
  Commissie voor advies: Adviescomitť voor gelijke kansen
10/11/2010   Verzending naar commissie voor advies
30/11/2010   Inschrijving op agenda
30/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen, Lieve Maes
30/11/2010   Inleidende uiteenzetting
30/11/2010   Regeling der werkzaamheden
21/12/2010   Inschrijving op agenda
21/12/2010   Hoorzitting met mevrouw Lydia Merckx, adviseur Samenlevingsstatistieken, Algemene directie Statistiek en Economische informatie, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
21/12/2010   Hoorzitting met mevrouw Hildegard Van Hove, coŲrdinator genderstatistieken, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
21/12/2010   Hoorzitting met mevrouw Carine Joly, experte gender mainstreaming, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
21/12/2010   Gedachtewisseling
15/3/2011   Inschrijving op agenda
15/3/2011   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies aan de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
29/3/2011   Inschrijving op agenda
29/3/2011   Uitgesteld
10/5/2011   Inschrijving op agenda
10/5/2011   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
10/5/2011   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen (9 stemmen)
10/5/2011   Einde behandeling
10/5/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-94/2 5-94/2 (PDF)
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/11/2010
Commissie voor advies: Adviescomitť voor gelijke kansen
Behandeling beŽindigd 30/11/2010, 21/12/2010, 15/3/2011, 10/5/2011