S. 5-1672 Dossierfiche K. 53-2139

Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland
Daniel Bacquelaine   Patrick Dewael   Muriel Gerkens   Thierry Giet   Benoît Lutgen   Karin Temmerman   Raf Terwingen   Stefaan Van Hecke  

diplomatieke vertegenwoordiging
stemming per brief
telling van de stemmen
stemming bij volmacht
inschrijving op de kiezerslijst
administratieve formaliteit
landelijke verkiezing
institutionele hervorming
stemrecht van Belgen in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2139/1 Wetsvoorstel 4/4/2012
K. 53-2139/2 Advies van de Raad van State 16/5/2012
K. 53-2139/3 Amendementen 4/6/2012
K. 53-2139/4 Verslag namens de commissie 18/6/2012
K. 53-2139/5 Tekst aangenomen door de commissie 18/6/2012
K. 53-2139/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/6/2012
5-1672/1 5-1672/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/6/2012
5-1672/2 5-1672/2 (PDF) Amendementen 25/6/2012
5-1672/3 5-1672/3 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2012
5-1672/4 5-1672/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 9/7/2012
5-1672/5 5-1672/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/7/2012
                                      
Chronologie
  [K1] Behandeling door Kamer
2/4/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 82 Bijlage 19/04/2012, p. 12
4/4/2012   Indiening Doc. K. 53-2139/1
26/4/2012   Inoverwegingneming
26/4/2012   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 83, p. 64
3/5/2012   Ordemotie
Integraal verslag nr. 84, p. 1-7 + p. 63
21/5/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-2139/2
18/6/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 53-2139/4
20/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 92, p. 2-33
21/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 94, p. 86-88
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+105/-0/o41)
Integraal verslag nr. 94, p. 88-89
Doc. K. 53-2139/6
21/6/2012   Aanneming na amendering door commissie
  Bicameraal, initiatief Kamer
4/4/2012   Indiening in Kamer
  [S2] Behandeling door Senaat
21/6/2012   Overzending Doc. 5-1672/1 5-1672/1 (PDF)
21/6/2012   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/7/2012   Inschrijving op agenda
10/7/2012   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
12/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
12/7/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
12/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o19) Hand. 5-73 Hand. 5-73 (PDF)
Doc. 5-1672/5 5-1672/5 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/6/2012   Verzending naar commissie
25/6/2012   Inschrijving op agenda
25/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Peter Van Rompuy, Gérard Deprez
25/6/2012   Bespreking
25/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o4)
25/6/2012   Aanneming zonder amendering
9/7/2012   Inschrijving op agenda
9/7/2012   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (15 stemmen)
Doc. 5-1672/3 5-1672/3 (PDF)
9/7/2012   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 5-1672/4 5-1672/4 (PDF)
12/7/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/7/2012   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2012   Bekendmaking (49270-49274)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/6/2012, 21/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/7/2012
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/6/2012, 9/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/7/2012 22/8/2012, blz 49270-49274