S. 5-1645 Dossierfiche                  

Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

gelijke behandeling van man en vrouw
discriminatie op grond van geslacht
participatie van vrouwen
gelijkheid van beloning
gendermainstreaming
regeringsbeleid
gearrangeerd huwelijk
huiselijk geweld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1645/1 5-1645/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 30/5/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/3/2012   Indiening
20/3/2012   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
20/3/2012   Verzending naar commissie
20/3/2012   Inschrijving op agenda
20/3/2012   Hoorzitting met de heer Vansintjan, kabinetschef van de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, verantwoordelijke cel "Gelijke Kansen"
20/3/2012   Hoorzitting met mevrouw de Biolley, kabinetsadviseur "Gelijke Kansen" van de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
20/3/2012   Gedachtewisseling
22/5/2012   Inschrijving op agenda
22/5/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta
22/5/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1645/1 5-1645/1 (PDF)
22/5/2012   Einde behandeling
22/5/2012   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 20/3/2012, 22/5/2012