S. 5-1412 Dossierfiche K. 53-1915

Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen
Regering Y. Leterme II  

financieel belang van de leden
schuldvordering
douanerechten
wederzijdse bijstand
accijns
fiscaliteit
uitwisseling van informatie
EOGFL
inning der belastingen
landbouwheffing
Europese fiscale samenwerking
administratieve samenwerking
toegang tot de informatie
overdrachtsbelasting
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1915/1 Wetsontwerp 29/11/2011
K. 53-1915/2 Amendementen 20/12/2011
5-1412/2 5-1412/2 (PDF) Amendementen 21/12/2011
K. 53-1915/3 Verslag namens de commissie 22/12/2011
K. 53-1915/4 Tekst aangenomen door de commissie 22/12/2011
K. 53-1915/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/12/2011
5-1412/1 5-1412/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/12/2011
5-1412/3 5-1412/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/12/2011
5-1412/4 5-1412/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2011   Indiening Doc. K. 53-1915/1
21/12/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/12/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-1915/3
22/12/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 61
22/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 62, p. 262-263
Doc. K. 53-1915/5
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/12/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
21/12/2011   Inschrijving op agenda
21/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
21/12/2011   Inleidende uiteenzetting door Steven Vanackere,
vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
21/12/2011   Bespreking
21/12/2011   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
22/12/2011   Inschrijving op agenda
23/12/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/12/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1412/1 5-1412/1 (PDF)
23/12/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-42 Hand. 5-42 (PDF)
23/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 5-42 Hand. 5-42 (PDF)
Doc. 5-1412/4 5-1412/4 (PDF)
23/12/2011   Aanneming zonder amendering
23/12/2011   Verzending naar commissie
23/12/2011   Inschrijving op agenda
23/12/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
23/12/2011   Bespreking
23/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-1/o0)
23/12/2011   Aanneming zonder amendering
23/12/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1412/3 5-1412/3 (PDF)
23/12/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/1/2012   Bekrachtiging en afkondiging
26/1/2012   Bekendmaking (6253-6262)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/12/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/12/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/12/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/1/2012 15 23/1/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 9/1/2012 60 19/3/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/1/2012 26/1/2012, blz 6253-6262