S. 5-1166 Dossierfiche K. 53-1637

Wetsontwerp houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten die niet onderworpen zijn aan het stelsel van sociale zekerheid
Regering Y. Leterme II  

sociale bijdrage
sociale zekerheid
student
jongerenarbeid
elektronische overheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1637/1 Wetsontwerp 28/6/2011
K. 53-1637/2 Amendementen 6/7/2011
K. 53-1637/3 Verslag namens de commissie 8/7/2011
K. 53-1637/4 Tekst verbeterd door de commissie 8/7/2011
K. 53-1637/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/7/2011
5-1166/1 5-1166/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 15/7/2011
5-1166/2 5-1166/2 (PDF) Amendementen 19/7/2011
5-1166/3 5-1166/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/7/2011
5-1166/4 5-1166/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/7/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
28/6/2011   Indiening Doc. K. 53-1637/1
8/7/2011   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-1637/3
13/7/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
14/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 44, p. 61-78 + p. 92-93
14/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o10)
Integraal verslag nr. 44, p. 93
Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
Doc. K. 53-1637/5
14/7/2011   Aanneming zonder amendering
7/7/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/14 5-82/14 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/7/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/7/2011   Inschrijving op agenda
13/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel
13/7/2011   Bespreking
13/7/2011   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/7/2011   Inschrijving op agenda
15/7/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/7/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1166/1 5-1166/1 (PDF)
15/7/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/7/2011   Algemene bespreking
20/7/2011   Artikelsgewijze bespreking
20/7/2011   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
20/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o6) Hand. 5-31 Hand. 5-31 (PDF)
Doc. 5-1166/4 5-1166/4 (PDF)
20/7/2011   Aanneming zonder amendering
15/7/2011   Verzending naar commissie
19/7/2011   Inschrijving op agenda
19/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel
19/7/2011   Bespreking
19/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
19/7/2011   Aanneming zonder amendering
19/7/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1166/3 5-1166/3 (PDF)
20/7/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
19/8/2011   Bekendmaking (47815-47816)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/7/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/7/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/7/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/7/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/7/2011 5 20/7/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2011 30 14/11/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/7/2011 19/8/2011, blz 47815-47816