S. 4-500 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende prioritaire voertuigen die een rood licht voorbijrijden
Philippe Monfils   

verkeersregels
brandbestrijding
geneeskundige noodhulp
ziekentransport
wegverkeer
eerste hulp
verkeersveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-500/1 4-500/1 (PDF) Wetsvoorstel 21/12/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/12/2007   Indiening Doc. 4-500/1 4-500/1 (PDF)
10/1/2008   Inoverwegingneming
10/1/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/1/2008   Verzending naar commissie
9/4/2008   Inschrijving op agenda
9/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Freddy Van Gaever
9/4/2008   Bespreking
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Bespreking
20/1/2010   Inschrijving op agenda
20/1/2010   Bespreking
3/3/2010   Inschrijving op agenda
3/3/2010   Hoorzitting met de heer Luc Van Ausloos, Advocaat-generaal aan het Hof van Beroep van Bergen
3/3/2010   Hoorzitting met de heer Y. Decramer, vertegenwoordiger van de Federale Wegpolitie
3/3/2010   Hoorzitting met de heer R. Wagelmans, vertegenwoordiger van de Vaste Commissie Lokale Politie
3/3/2010   Hoorzitting met de heer Marc Gilbert, voorzitter van Belgische Brandweerfederatie (Franstalige en Duitstalige vleugel)
3/3/2010   Hoorzitting met de heer Chris De Pauw, vertegenwoordiger van brandweer Vlaanderen
24/3/2010   Inschrijving op agenda
24/3/2010   Uitgesteld
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/4/2008, 5/11/2008, 20/1/2010, 3/3/2010