S. 4-1209 Dossierfiche K. 52-1941

Uitvoering van de structurele hervormingen van de Lissabonstrategie in het kader van het Europees economisch herstelplan - Jaarlijkse evaluatie voor BelgiŽ.
Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

EU-werkgelegenheidsbeleid
toepassing van het EU-recht
loonbelasting
werkgelegenheidsbevordering
overuur
ploegendienst
nachtwerk
werkloze
herintreding
oudere werknemer
migrerende werknemer
arbeidsmarkt
bestrijding van discriminatie
pensioenregeling
vergrijzing van de bevolking
permanente educatie
mobiliteit van arbeidskrachten
tweetaligheid
loonkosten
werkloosheid van vrouwen
gelijkheid van beloning
heractivering van de economie
minimumbestaansinkomen
energieprijs
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
gedetacheerd werknemer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1209/1 4-1209/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 6/4/2009
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
10/3/2009   Indiening
10/3/2009   Verzending naar commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
10/3/2009   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
10/3/2009   Verzending naar commissie
10/3/2009   Inschrijving op agenda
10/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux, Stefaan Vercamer
10/3/2009   Gedachtewisseling
met mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister van Werk en Gelijke Kansen.
Doc. 4-1209/1 4-1209/1 (PDF)
10/3/2009   Einde behandeling
10/3/2009   Verzending naar commissie
10/3/2009   Inschrijving op agenda
10/3/2009   Gedachtewisseling
met mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
Doc. 4-1209/1 4-1209/1 (PDF)
10/3/2009   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
10/3/2009   Indiening Doc. 4-1209/1 4-1209/1 (PDF)
10/3/2009   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal Adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/3/2009
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/3/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd