S. 4-1091 Dossierfiche K. 52-1730

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering
Hugo Vandenberghe    Christine Defraigne    Patrik Vankrunkelsven    Francis Delpérée    Tony Van Parys    Sabine de Bethune    Pol Van Den Driessche   

rechterlijke toetsing
hogere rechtspraak
gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
gerechtelijk vooronderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1091/1 4-1091/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/1/2009
4-1091/2 4-1091/2 (PDF) Amendementen 13/1/2009
4-1091/3 4-1091/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/1/2009
4-1091/4 4-1091/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 13/1/2009
K. 52-1730/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/1/2009
K. 52-1730/2 Amendementen 15/1/2009
K. 52-1730/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/1/2009
4-1091/5 4-1091/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 15/1/2009
K. 52-1730/3 Verslag namens de commissie 6/2/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/1/2009   Indiening Doc. 4-1091/1 4-1091/1 (PDF)
8/1/2009   Inoverwegingneming
8/1/2009   Verzending naar commissie: Justitie
14/1/2009   Inschrijving op agenda
15/1/2009   Algemene bespreking Hand. 4-58 Hand. 4-58 (PDF)
15/1/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-58 Hand. 4-58 (PDF)
15/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o1) Hand. 4-59 Hand. 4-59 (PDF)
Doc. 4-1091/5 4-1091/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
8/1/2009   Verzending naar commissie
13/1/2009   Inschrijving op agenda
13/1/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
13/1/2009   Bespreking
13/1/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o2)
13/1/2009   Aanneming na amendering
13/1/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1091/3 4-1091/3 (PDF)
13/1/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1091/4 4-1091/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/1/2009   Overzending Doc. K. 52-1730/1
15/1/2009   Agenda
Integraal verslag nr. 77, p. 57-60
15/1/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1730/3
15/1/2009   Bespreking
Intregraal verslag nr. 78, p. 40-46
15/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o3)
Integraal verslag nr. 78, p. 58
Doc. K. 52-1730/4
15/1/2009   Aanneming zonder amendering
15/1/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/1/2009   Bekrachtiging en afkondiging
16/1/2009   Bekendmaking (2764-2765)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/1/2009
Commissie: Justitie
Geamendeerd 13/1/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/1/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 16/1/2009 60 25/3/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/1/2009 16/1/2009, blz 2764-2765