S. 3-284 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden
François Roelants du Vivier    Christine Defraigne    Amina Derbaki Sbaï   

regionale verkiezingen
stemrecht
stemrecht van Belgen in het buitenland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-284/1 3-284/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 23/10/2003
3-284/2 3-284/2 (PDF) Amendementen 2/12/2003
3-284/3 3-284/3 (PDF) Advies van de Raad van State 13/1/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/10/2003   Indiening Doc. 3-284/1 3-284/1 (PDF)
23/10/2003   Inoverwegingneming
23/10/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/12/2003   Externe adviesaanvraag: Raad van State
13/1/2004   Ontvangst extern advies: Raad van State
Franse tekst ontvangen op 08.01.2004
Doc. 3-284/3 3-284/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/10/2003   Verzending naar commissie
2/12/2003   Inschrijving op agenda
2/12/2003   Regeling der werkzaamheden
2/12/2003   Commissie wenst extern advies: Raad van State
13/1/2004   Inschrijving op agenda
13/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde, Marie-Hélène Crombé-Berton
13/1/2004   Inleidende uiteenzetting
13/1/2004   Regeling der werkzaamheden
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Niet behandeld
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Niet behandeld
25/4/2004   Inschrijving op agenda
25/4/2004   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 2/12/2003, 13/1/2004, 25/4/2004