S. 3-1645 Dossierfiche K. 51-1673

Wetsontwerp tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind
Regering G. Verhofstadt II  

burgerlijke rechtsvordering
kinderbescherming
kind
rechten van het kind
ouderlijke macht
burgerlijk wetboek
tenuitvoerlegging van het vonnis
hoederecht
echtscheiding
huisvesting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1673/1 Wetsontwerp 17/3/2005
K. 51-1673/2 Amendementen 15/6/2005
K. 51-1673/3 Amendementen 27/6/2005
K. 51-1673/4 Amendementen 4/7/2005
K. 51-1673/5 Amendementen 5/7/2005
K. 51-1673/6 Amendement 13/7/2005
K. 51-1673/7 Amendementen 19/10/2005
K. 51-1673/8 Amendement 26/10/2005
K. 51-1673/9 Amendement 27/10/2005
K. 51-1673/10 Amendementen 7/11/2005
K. 51-1673/11 Amendement 8/11/2005
K. 51-1673/12 Amendementen 9/11/2005
K. 51-1673/13 Amendement 16/11/2005
K. 51-1673/14 Verslag namens de subcommissie 27/1/2006
K. 51-1673/15 Amendementen 6/3/2006
K. 51-1673/16 Amendement 13/3/2006
K. 51-1673/17 Amendementen 15/3/2006
K. 51-1673/18 Verslag namens de commissie 24/3/2006
K. 51-1673/19 Tekst aangenomen door de commissie 24/3/2006
K. 51-1673/20 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 29/3/2006
K. 51-1673/21 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/3/2006
3-1645/1 3-1645/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 26/4/2006
3-1645/2 3-1645/2 (PDF) Amendementen 3/5/2006
3-1645/3 3-1645/3 (PDF) Amendementen 9/5/2006
3-1645/4 3-1645/4 (PDF) Verslag namens de commissie 30/5/2006
3-1645/5 3-1645/5 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 30/5/2006
3-1645/6 3-1645/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 8/6/2006
3-1645/7 3-1645/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 8/6/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/3/2005   Indiening Doc. K. 51-1673/1
24/3/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-1673/18
29/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 200, p. 2-22
30/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 202, p. 48-49
30/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-0/o36)
Integraal verslag nr. 202, p. 49
Doc. K. 51-1673/21
30/3/2006   Aanneming na amendering door commissie
10/11/2005   Beslissing POC
procedure art. 78 van de Grondwet
Doc. 3-82/29 3-82/29 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
31/3/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/4/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1645/1 3-1645/1 (PDF)
26/4/2006   Verzending naar commissie: Justitie
1/6/2006   Inschrijving op agenda
8/6/2006   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1645/6 3-1645/6 (PDF)
8/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-169 Hand. 3-169 (PDF)
8/6/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-169 Hand. 3-169 (PDF)
8/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-8/o9) Hand. 3-169 Hand. 3-169 (PDF)
Doc. 3-1645/7 3-1645/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
26/4/2006   Verzending naar commissie
2/5/2006   Inschrijving op agenda
2/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
3/5/2006   Inschrijving op agenda
3/5/2006   Bespreking
9/5/2006   Inschrijving op agenda
9/5/2006   Bespreking
10/5/2006   Inschrijving op agenda
10/5/2006   Bespreking
10/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o4)
10/5/2006   Aanneming zonder amendering
30/5/2006   Inschrijving op agenda
30/5/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1645/4 3-1645/4 (PDF)
30/5/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1645/5 3-1645/5 (PDF)
8/6/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/6/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/7/2006   Bekrachtiging en afkondiging
4/9/2006   Bekendmaking (43971-43973)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/3/2006, 30/3/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/6/2006
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 2/5/2006, 3/5/2006, 9/5/2006, 10/5/2006, 30/5/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/4/2006 15 2/5/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 27/4/2006 60 26/6/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/7/2006 4/9/2006, blz 43971-43973