S. 3-1146 Dossierfiche K. 51-2823

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1, 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling en seks met dieren te verbieden

Christine Defraigne   

welzijn van dieren
strafsanctie
huisdier
dierenbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1146/1 3-1146/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/4/2005
3-1146/2 3-1146/2 (PDF) Amendementen 29/11/2006
3-1146/3 3-1146/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/11/2006
3-1146/4 3-1146/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/11/2006
3-1146/5 3-1146/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 14/12/2006
K. 51-2823/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 19/12/2006
K. 51-2823/2 Amendementen 18/1/2007
K. 51-2823/3 Amendement 23/1/2007
K. 51-2823/4 Verslag namens de commissie 30/1/2007
K. 51-2823/5 Tekst aangenomen door de commissie 30/1/2007
K. 51-2823/6 Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat 8/2/2007
3-1146/6 3-1146/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 9/2/2007
3-1146/7 3-1146/7 (PDF) Verslag namens de commissie 28/2/2007
3-1146/8 3-1146/8 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 1/3/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/4/2005   Indiening Doc. 3-1146/1 3-1146/1 (PDF)
28/4/2005   Inoverwegingneming
28/4/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/12/2006   Inschrijving op agenda
14/12/2006   Algemene bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
14/12/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o1) Hand. 3-194 Hand. 3-194 (PDF)
Doc. 3-1146/5 3-1146/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
28/4/2005   Verzending naar commissie
8/6/2005   Inschrijving op agenda
8/6/2005   Uitgesteld
22/6/2005   Inschrijving op agenda
22/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
22/6/2005   Bespreking
23/11/2005   Inschrijving op agenda
23/11/2005   Hoorzitting met de heer Georges Potelle, voorzitter van de NAVED (Nationale Vereniging voor Dierenbescherming)
23/11/2005   Hoorzitting met de heer Montegnies, directeur van het asiel "Animaux en péril"
23/11/2005   Hoorzitting met mevrouw Françoise Sion, projects coordinator, vzw "Ethologia"
23/11/2005   Hoorzitting met mevrouw An Fransen, hondeninstructeur en ergotherapeut
23/11/2005   Gedachtewisseling
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Bespreking
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Bespreking
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Niet behandeld
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o2)
29/11/2006   Aanneming na amendering
29/11/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1146/3 3-1146/3 (PDF)
29/11/2006   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1146/4 3-1146/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
14/12/2006   Overzending Doc. K. 51-2823/1
30/1/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2823/4
8/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 263, p. 46-47
8/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o34)
Integraal verslag nr. 264, p. 52
Doc. K. 51-2823/6
8/2/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
9/2/2007   Overzending Doc. 3-1146/6 3-1146/6 (PDF)
9/2/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/2/2007   Inschrijving op agenda
1/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-205 Hand. 3-205 (PDF)
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o0)
Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp
Hand. 3-205 Hand. 3-205 (PDF)
Doc. 3-1146/8 3-1146/8 (PDF)
9/2/2007   Verzending naar commissie
28/2/2007   Inschrijving op agenda
28/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck, Franco Seminara
28/2/2007   Bespreking
28/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
28/2/2007   Aanneming zonder amendering
28/2/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1146/7 3-1146/7 (PDF)
9/2/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
13/7/2007   Bekendmaking (38259-38260)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/12/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 22/6/2005, 23/11/2005, 22/3/2006, 8/11/2006, 29/11/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/2/2007
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/3/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/2/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 15/12/2006 60 9/3/2007
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 10/2/2007 15 5/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/3/2007 13/7/2007, blz 38259-38260