S. 2-530 Dossierfiche K. 50-803

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 26 van de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons
Jo Vandeurzen   Karel Van Hoorebeke   Tony Van Parys   Fred Erdman   Claude Desmedt   Thierry Giet   Hugo Coveliers   Fauzaya Talhaoui   Jean-Jacques Viseur   Servais Verherstraeten  

burgerlijke rechtspraak
magistraat
griffies en parketten
strafrechtspraak
territoriale bevoegdheid
taalgebruik
administratieve indeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-803/1 Wetsvoorstel 12/7/2000
2-530/1 2-530/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/7/2000
K. 50-803/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/7/2000
2-530/2 2-530/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/7/2000
2-530/3 2-530/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/7/2000
2-530/4 2-530/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/7/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
12/7/2000   Indiening Doc. K. 50-803/1
13/7/2000   Inoverwegingneming
Handelingen nr. 68, p. 20-21, 12/7/2000 (uitgesteld) + nr. 70, p. 7-8 (aangenomen + urgentie)
13/7/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 169
14/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 71, p. 9
14/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 72, p. 45
Doc. K. 50-803/2
14/7/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/7/2000   Overzending Doc. 2-530/1 2-530/1 (PDF)
14/7/2000   Verzending naar commissie: Justitie
18/7/2000   Inschrijving op agenda
20/7/2000   Algemene bespreking Hand. 2-68 Hand. 2-68 (PDF)
20/7/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-68 Hand. 2-68 (PDF)
20/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 2-68 Hand. 2-68 (PDF)
Doc. 2-530/4 2-530/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
14/7/2000   Verzending naar commissie
18/7/2000   Inschrijving op agenda
18/7/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
18/7/2000   Bespreking
18/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
18/7/2000   Aanneming zonder amendering
19/7/2000   Inschrijving op agenda
19/7/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-530/2 2-530/2 (PDF)
19/7/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-530/3 2-530/3 (PDF)
20/7/2000   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
12/8/2000   Bekrachtiging en afkondiging
22/8/2000   Bekendmaking (28181)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/7/2000
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/7/2000, 19/7/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/8/2000 22/8/2000 , blz 28181

Kruispuntbank van de wetgeving