S. 2-148 Dossierfiche K. 50-187

Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
Regering G. Verhofstadt I  

wetsontwerp
wetgevende procedure
ontbinding van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-187/1 Wetsontwerp 20/10/1999
K. 50-187/2 Amendement 27/10/1999
K. 50-187/3 Verslag namens de commissie 9/11/1999
K. 50-187/4 Tekst aangenomen door de commissie 9/11/1999
K. 50-187/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/11/1999
2-148/1 2-148/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/11/1999
2-148/2 2-148/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/11/1999
2-148/3 2-148/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/11/1999
2-148/4 2-148/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 2/12/1999
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
20/10/1999   Indiening Doc. K. 50-187/1
28/10/1999   Terugzending naar commissie
Handelingen nr. 13, p. 7-8
9/11/1999   Aanneming in commissie (Geamendeerd) Doc. K. 50-186/4
10/11/1999   Bespreking
Handelingen nr. 14, p. 21-25 (+ aanneming nieuw opschrift)
10/11/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+138/-0/o1)
handelingen nr. 14, p. 32
Doc. K. 50-187/5
10/11/1999   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
12/11/1999   Overzending
3 art.
12/11/1999   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/11/1999   Inschrijving op agenda
2/12/1999   Algemene bespreking Hand. 2-15 Hand. 2-15 (PDF)
2/12/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-15 Hand. 2-15 (PDF)
2/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o0) Hand. 2-15 Hand. 2-15 (PDF)
Doc. 2-148/4 2-148/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/11/1999   Verzending naar commissie
25/11/1999   Inschrijving op agenda
25/11/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
25/11/1999   Aanneming zonder amendering
25/11/1999   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-148/2 2-148/2 (PDF)
25/11/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-148/3 2-148/3 (PDF)
2/12/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
24/12/1999   Bekrachtiging en afkondiging
12/1/2000   Bekendmaking (1139)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/11/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/12/1999
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/11/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/12/1999 12/1/2000, blz 1139