S. 2-147 Dossierfiche K. 50-186

Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
Regering G. Verhofstadt I  

wetsontwerp
wetgevende procedure
ontbinding van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-186/1 Wetsontwerp 20/10/1999
K. 50-186/2 Amendement 27/10/1999
K. 50-186/3 Amendementen 28/10/1999
K. 50-186/4 Verslag namens de commissie 9/11/1999
K. 50-186/5 Tekst aangenomen door de commissie 9/11/1999
K. 50-186/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/11/1999
2-147/1 2-147/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/11/1999
2-147/2 2-147/2 (PDF) Amendement 2/12/1999
2-147/3 2-147/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/12/1999
2-147/4 2-147/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 2/12/1999
2-147/5 2-147/5 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/12/1999
2-147/6 2-147/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/12/1999
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/10/1999   Indiening Doc. K. 50-186/1
28/10/1999   Terugzending naar commissie
Handelingen nr. 13, p. 7-8
9/11/1999   Aanneming in commissie (Geamendeerd) Doc. K. 50-186/4
10/11/1999   Bespreking
Handelingen nr.14, p. 21-25 + p. 31-32 (+ aanneming nieuw opschrift)
10/11/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-0/o46)
Handelingen nr. 14, p. 32
Doc. K. 50-186/6
10/11/1999   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
12/11/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/11/1999   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 4
26/11/1999   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/12/1999   Inschrijving op agenda
15/12/1999   Algemene bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
15/12/1999   Amendement opnieuw ingediend na goedkeuring verslag Doc. 2-147/5 2-147/5 (PDF)
15/12/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
16/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o8) Hand. 2-18 Hand. 2-18 (PDF)
Doc. 2-147/6 2-147/6 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
26/11/1999   Verzending naar commissie
2/12/1999   Inschrijving op agenda
2/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
2/12/1999   Bespreking
2/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
2/12/1999   Aanneming zonder amendering
2/12/1999   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-147/3 2-147/3 (PDF)
2/12/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-147/4 2-147/4 (PDF)
20/12/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/12/1999   Bekrachtiging en afkondiging
12/1/2000   Bekendmaking (1140-1141)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 10/11/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/1999, 16/12/1999
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 2/12/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/11/1999 15 29/11/1999
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 4
Onderzoekstermijn (S1) 27/11/1999 60 10/2/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/12/1999 12/1/2000, blz 1140-1141